Dobre
Inwestowanie.pl

Koniecznie przeczytaj

Informacje zawarte w serwisie DobreInwestowanie.pl odzwierciedlają jedynie poglądy autora ukształtowane w wyniku kontaktów z różnymi podmiotami rynków finansowych oraz analiz własnych i nie są zaproszeniem do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy jednostek uczestnictwa, nie stanowią także żadnych rekomendacji. Materiały zawarte na tej witrynie mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i wszelkie inne, mogące być następstwem wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie, wszystkich podstronach oraz linkach umieszczonych w serwisie DobreInwestowanie.pl, dlatego decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Informacje zawarte w portalu DobreInwestowanie.pl nie są żadną formą doradztwa inwestycyjnego, określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Teksty własne i analizy w formie graficznej podlegają prawu autorskiemu, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody autora. Autor udziela zgody na zamieszczanie jego materiałów na innych stronach internetowych pod warunkiem dołączenia do nich linku do strony głównej: http://dobreinwestowanie.pl/index.html

Wszelkie artykuły i materiały innych autorów są ich własnością i podlegają prawu autorskiemu.

Wszelkie nazwy własne funduszy, towarzystw ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych firm są najczęściej prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i podlegają ochronie prawnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |