Dobre
Inwestowanie.pl

Fundusze parasolowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec 19.01.2005 r. utworzyło pierwszy w Polsce fundusz umbrella fund. Jest to fundusz przygotowany na zlecenie Fortis Securities. Fortis zamiast zakładać własne TFI nawiązał współpracę z TFI Skarbiec. Fundusz parasolowy działa do dziś pod marką Fortis, a jego aktywami zarządza Fortis Private Investments Polska S.A. W skład funduszu parasolowego wchodzą dwa wydzielone subfundusze: akcji oraz stabilnego wzrostu.
Od 70 do 100% aktywów subfunduszu akcji może być lokowane w instrumenty udziałowe, a do 30 proc. aktywów w instrumenty dłużne. W przypadku subfunduszu stabilnego wzrostu od 60 do 90% w instrumenty dłużne, a od 10 do 40% w instrumenty udziałowe.
Firma miała ambitne plany rozszerzenia oferty o subfundusz dłużnych papierów skarbowych, ale do dnia dzisiejszego 17-07-2007 r. taki fundusz nie powstał. Moda na "parasole" jednak została zapoczątkowana i w ślad za Fortisem powstały otwarte fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami m.in. w AIG i ING. Miłą niespodziankę dla swoich dotychczasowych klientów zgotowało TFI Commercial Union. Pewnego pięknego majowego poranka w 2006 r. wszyscy klienci 6 dotychczasowych funduszy obudzili się jako właściciele jednostek uczestnictwa Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi 6 subfunduszami, powstałymi z przekształcenia dotychczasowych samodzielnych funduszy.

Czym właściwie jest fundusz parasolowy?

Konstrukcja ta pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy może realizować własną politykę inwestycyjną. Takie rozwiązanie do 2004 r. w Polsce nie było możliwe. Istotę funduszu z wydzielonymi subfunduszami najlepiej oddaje jego potoczna nazwa fundusz parasolowy lub z angielskiego umbrella fund. Parasolem jest tutaj cały fundusz, który posiada osobowość prawną i może być podmiotem praw i obowiązków, pod parasolem zaś znajdują się subfundusze, które w rzeczywistości są odrębnymi portfelami inwestycyjnymi i osobowości prawnej nie posiadają.

Towarzystwo w ramach jednego funduszu inwestycyjnego może utworzyć, dowolną liczbę subfunduszy prowadzących różną politykę inwestycyjną, np. subfunduszy specjalizujących się w agresywnym inwestowaniu w akcje, subfunduszy, które mają na celu ochronę powierzonego kapitału, subfunduszy specjalizujących się w inwestycjach w określonych państwach lub na wybranych giełdach itp. W trakcie istnienia funduszu jest możliwe tworzenie nowych subfunduszy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań inwestorów, oraz likwidowanie istniejących w uproszczony sposób. Ty jako inwestor w prosty sposób możesz kształtować zakres i rodzaj inwestycji poprzez zamianę jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu "nie wychodzac" z funduszu. W warunkach polskich jest to główna zaleta "parasola" zapewniająca Ci odroczenie płatności podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) do momentu "wyjścia" z funduszu.

Ponieważ każdy subfundusz ma własne aktywa i zobowiązania, wartość aktywów netto każdego subfunduszu są ustalana osobno. Oznacza to, że w jednym funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa mają rożną wartość w zależności od tego, z którym subfunduszem są związane. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że uczestnik, który nabył jednostki uczestnictwa związane z jednym subfunduszem nie jest w żadnym wypadku obciążany kosztami funkcjonowania innego subfunduszu, zaś koszty działalności całego funduszu rozkładają się proporcjonalnie na wszystkie subfundusze. Teoretycznie powinno to obniżać koszty obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |