Dobre Inwestowanie.pl

3. Jak pomnażać swoje oszczędności w Funduszach Inwestycyjnych?

Zakładamy, że zatrudniłeś doradcę, który ocenił Twój profil jako inwestora i wspólnie ustaliliście następujacą strategię:

  1. Celem Twojej inwestycji jest zakup mieszkania w Krakowie, a ewentualną nadwyżkę przeznaczysz na zakup nowego samochodu.
  2. Akceptujesz inwestowanie w ryzykowne ale zyskowne fundusze akcji.
  3. Okres inwestycji wynosi 8 lat.
  4. Akceptujesz przejściowy spadek do 15 % aktualnej wartości inwestycji.
  5. Doradca dokonuje przeglądu Twojego portfela i rynku funduszy co kwartał.
  6. W razie potrzeby przedstawia Ci propozycję zmiany funduszu.
  7. Uzyskany zysk ma być wyższy od przyrostu WIG (Warszawskiego Indeksu Giełdowego) w okresie trwania inwestycji czyli 8 lat (określenie tzw. benchmarku).
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |