Dobre
Inwestowanie.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY - umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą!

Polityka ochrony danych akceptuję

AEGON Ekostruktura

AEGON Ekostruktura to strukturyzowana polisa inwestycyjna (brak podatku Belki) będąca produktem dwóch instytucji finansowych dobrze znanych na rynku polskim: Paribas i AEGON TUnŻ S.A. Konstrukcja inwestycji (fundusz zamknięty dostępny tylko dla określonej grupy klientów) ograniczyła termin jej rozpoczęcia do jednego miesiąca od 18.02.2008 r. do 25.03.2008 r jest to okres tzw. subskrypcji.

AEGON EKOSTRUKTURA to jednocześnie polisa na życie i dożycie, z ubezpieczeniem NW oraz gwarancją 100% ochrony kapitału, z możliwością jego zwiększenia w powiązaniu z zyskami specjalnie wyselekcjonowanych 18 spółek giełdowych. Do programu wybrano czołowe firmy sektora odnawialnych źródeł energii z USA, Europy i Azji.

Najważniejsze cechy charakteryzujące Ekostrukturę:
Cel inwestycji - Osiąganie zysków z inwestycji z gwarancją wpłaconego kapitału.
Czas trwania inwestycji - 5 lat.
Opłata wstępna - 0%.
Opłata za zrządzanie - 0%.
Opłata za ryzyko - 150 zł pobierana jednorazowo ze składki, za to otrzymujesz ubezpieczenie na kwotę 10 000 zł (ryzykiem jest śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku).
Zwróć uwagę na zerowe koszty wstępne i za zarządzanie - to rzadkość na naszym rynku. Również opłata za ryzyko jest raczej symboliczna i naliczana w ciągu całych 5 lat tylko jednorazowo. Opłaty pojawiają się również przy wcześniejszym wyjściu z programu, z tego powodu najlepiej przyjmij strategię: "wpłać i zapomnij na 5 lat".

Twórcy tego produktu spodziewaja się zysku do 60% (po 5 latach, w zależności od wskaźnika, który zostanie ogłoszony po zamknięciu subksrypcji).

Czynniki sprzyjające inwestycji w spółki sektora energii odnawialnej:
- Szybki wzrost gospodarczy szczególnie krajów Azji i tzw. "Europy Wschodzącej".
- Stały wzrost zapotrzebowania na energię - "skończoność" i kosztowność źródeł tradycyjnych.
- Postępujące zanieczyszczenie środowiska - wdrażanie ograniczania tego zjawiska.
- Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii - enrgia słoneczna, wiatrowa, biopaliwa (nie tylko płynne).
- Konieczność optymalizacji energetycznej.
- Rozwój polityki proekologicznej.
- Przewidywany wzrost wydatków na alternatywne źródła energii

Tego typu inwestycja stanowi bardzo dobrą alternatywę dla lokat bankowych!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |