Dobre
Inwestowanie.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY - umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą!

Polityka ochrony danych akceptuję

Kodeks Etyki

Określający standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

My, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi, figurujący na liście Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF, prowadzonej na stronie www.pipuif.pl, zobowiązujemy się do:

W przypadku zgłoszenia do PIPUiF naruszenia przez Sygnatariusza, któregokolwiek z punktów Kodeksu Etyki, wyrażamy zgodę na zbadanie i ocenienie sprawy przez Komisję ds. Etyki PIPUiF oraz zobowiązujemy się do jej zaleceń mających na celu usatysfakcjonowanie poszkodowanej strony w przypadku potwierdzenia takiego faktu. Konsekwencją nie zastosowania się do zaleceń Komisji będzie skreślenie z listy Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF.

Lista sygnatariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |