Dobre
Inwestowanie.pl

Produkty finansowe typu unit-linked

Jednym ze sposobów inwestowania w fundusze inwestycyjne są ubezpieczeniowe produkty finansowe typu unit-linked (polisy unit-linked). Są to produkty inwestycyjny w formie ubezpieczeniowej, najczęściej z minimalną ochroną ubezpieczeniową i z możliwością podziału składki między fundusze zarządzane przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Inaczej mówiąc jest to ubezpieczenie długoterminowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną prawie do zera częścią ochronną. Główny nacisk położony jest na inwestowanie wpłaconych środków. Taka konstrukcja prawna pozwala na odsunięcie w czasie płatności podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) i inwestowanie go przez cały czas trwania inwestycji. Przedstawiam ten sposób w dziale Jak pomnażać swoje oszczędności w FI? . Oczywiście jeśli stosujemy strategię "kup i trzymaj" nie ma to większego sensu. System unit-linked nie sprawdza się też przy krótkoterminowych inwestycjach: rocznych czy krótszych.

Unit-linked to pojęcie, które zawitało do nas wraz z pojawieniem się nowoczesnych ubezpieczeń na życie (Commercial Union w 1993 r., później Nationale Nederlanden i inne towarzystwa ubezpieczeniowe), łączących ryzyko utraty życia z część inwestycyjną lokowaną w funduszu. W następnych latach dołączyły do nich wszystkie liczące się firmy z Amplico-Life i PZU Życie. Typowa polisa zawierała umowę ubezpieczenia na życie (najczęściej bezterminową) i do wyboru jeden lub kilka funduszy własnych nazywanych wówczas inwestycyjnymi. Składka nie była podzielona i klient miał utrudnioną orientację ile pieniędzy lokuje w funduszu, a ile wynoszą pozostałe koszty.

Przełom w 1999 r. spowodowała oferta Skandii, polegajaca na zastosowaniu w unit-linked funduszy obcych (obecnie 51 funduszy w ofercie). Umożliwiły to m.in. nowe ustawy o funduszach inwestycyjnych i działalności ubezpieczeniowej. Ustawodawca uporządkował również nazewnictwo. Nie wprowadził jednak pojęć: unit-linked i fundusz powierniczy (określenia najlepiej oddające charakter tego typu inwesycji). Fundusze wewnętrzne, tworzone przez Towarzystawa Ubezpieczeniowe zostały nazwane Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK). Pod koniec 2006 r. było ich już 470! Natomiast fundusz inwestycyjny (w marcu 2007 działało 340 FI) może utworzyć tylko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które jak Towarzystwo Ubezpieczeń jest spółką akcyjną pod nadzorem KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Jedną z ich form to Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) i właśnie takie najdynamiczniej rozwijają rynek ubezpieczeń inwestycyjnych. Lider tego rynku AEGON oferował w dniu 27.04.2007 już 95 funduszy, Nordea - 42, a AXA - 35.
W tym samym czasie pojawiły się również Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) czyli tzw. II filar tworzone przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Dodatkowo zamieszanie wprowadzili właściciele kapitału tworzącego fundusze. Niektóre TU, TFI i PTE (np. CU, ING, AXA, Nordea) w swojej nazwie zawierają nazwę firmy macierzystej, którą najczęściej jest działający wcześniej w Polsce ubezpieczyciel. Praktyka taka jest zabroniona w wielu krajach ponieważ wywołuje u klienta dezorientację.
W Polsce stwierdzenie:
- Zainwestowałem w fundusz Commercial Union.

Może np. oznaczać:

  1. Wybrałem w II filarze Otwarty Fundusz Emerytalny Commercial Union WBK BPH.
  2. Wykupiłem w TU Commercial Union Życie S.A. polisę Bonus i ulokowałem pieniądze w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym np. CU Akcji.
  3. Kupiłem jednostki uczestnictwa w Commercial Union Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Subfunduszu CU Polskich Akcji.
  4. Wykupiłem w TU AEGON S.A. polisę Multi PIN-Lokata i ulokowałem pieniądze w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym CU Polskich Akcji.

Wygląda to trochę zagmatwanie bo użyłem oficjalnego nazewnictwa. Wbrew pozorom trzy pierwsze punkty odnoszą się do trzech różnych funduszy, w trzech różnych instytucjach finansowych (łączy je tylko wspólna grupa kapitałowa). Pojęcie unit-linked (mimo, że nie występuje w ustawie) obecnie najczęściej jest używane do powiązań pomiędzy funduszami (3) i (4): zakup jednostek w funduszu (4) powoduje natychmiastowe wykupienie takiej samej ilości jednostek funduszu (3).
Do opisywanego systemu zaliczamy polisę CU Bonus (2), z możliwością połączenia tylko z 8 funduszami (UFK CU). W rozwiązaniu (4) lokatę można przenosić bez opłat pomiędzy kilkudziesięcioma funduszami z kilku TFI. Jak to wykorzystać podaję w dziale: Jak pomnażać swoje oszczędności w FI?

Maciej Mierzejewski, 2007-08-01

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |