Dobre
Inwestowanie.pl

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to forma inwestowania pieniędzy odpowiednia dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany pomnażaniem swoich oszczędności, lecz nie dysponujesz wolnym czasem lub nie posiadajasz wystarczającej wiedzy, aby samodzielnie inwestować np. w akcje firm notowanych na giełdzie.

Dzięki wpłaceniu oszczędności do funduszu, w którym zgromadzone są aktywa wielu osób, stajesz się współwłaścicielem różnorodnych papierów wartościowych np.: akcji, obligacji, bonów skarbowych. Kapitał zebrany w Funduszach jest nieporównywalnie większy niż ten którym dysponują indywidualni inwestorzy. Umożliwia to Funduszom utrzymywanie większego zróżnicowania (dywersyfikacji) posiadanych walorów i w efekcie podwyższenia bezpieczeństwa powierzonych lokat.

Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (w skócie TFI), a inwestowaniem pieniędzy wpłaconych do funduszu zajmują się doświadczeni specjaliści od rynków pieniężnych (np. waluty) i kapitałowych (np. akcje). Ich zadaniem jest wyszukiwanie najkorzystniejszych możliwości inwestycyjnych. Wszystkie decyzje podejmowane są na podstawie wnikliwej analizy polskiej gospodarki oraz sytuacji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) i liczących się rynkach światowych. Wartość jednostki uczestnictwa zmienia się w czasie i jest publikowana w mediach (prasie, radiu, telewizji, internecie) co umożliwia bieżące śledzenie wartość ich inwestycji. Jednostka uczestnictwa to wewnętrzna "waluta" funduszu - jeśli jej kurs (cena) rośnie fundusz przynosi zyski.

Jednym ze sposobów inwestowania w fundusze są ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne oparte o unit-linked czyli produkty ochronno-inwestycyjne. Najczęściej z minimalną ochroną ubezpieczeniową i z możliwością podziału składki między fundusze własne lub zarządzane przez różne TFI. W ramach jednego TFI odpowiadają im fundusze parasolowe. Obydwa systemy pozwalają na odroczenie płatności podatku Belki - inwestowane kwoty podatku zwiększają rentowność inwestycji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |