Dobre
Inwestowanie.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY - umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą!

Polityka ochrony danych akceptuję

Produkty strukturyzowane

W dniu 25 sierpnia 2006 r. w obrocie giełdowym pojawiły się nowe instrumenty - tzw. produkty strukturyzowane. Jako pierwsze do obrotu wprowadzone zostały obligacje strukturyzowane Deutsche Bank z Londynu.
Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.
W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych:

  1. Produkty gwarantujące ochronę kapitału - bardzo bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie 100-procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie poniesie straty).
  2. Produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału - instrumenty bardziej ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i w stratach generowanych przez produkt wbudowany (niemniej inwestor ma szansę na duży zarobek).

Produkty strukturyzowane możemy również podzielić w zależności od terminu ich wykupu na krótko-, średnio- i długoterminowe.
Różna może być konstrukcja produktu strukturyzowanego np. może to być obligacja zerokuponowa z dołączoną opcją, certyfikat, warrant itp.
Siedem powodów, dla których warto inwestować w instrumenty strukturyzowane notowane na Giełdzie:

Oryginał powyższego artykułu na stronie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: Produkty strukturyzowane

Przykładem innych produktów strukturyzowanych opartych o polisy ubezpieczeniowe są lokaty strukturyzowane Whealt Solution i AEGON

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |